Politica de confidențialitate

Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poștă electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Notificarea Privind Confidențialitatea (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Colectarea de informații

www.sanatateeuropeana.ro colectează doar datele pe care le trimiteți.

PR.IN Grup SRL respectă Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, modificată și completată, precum și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

PR.IN Grup SRL respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - GDPR. Acest regulament asigură o protecție suplimentară referitoare la datele tale personale.